Lubuskie Centrum Winiarstwa

Głównym celem stworzenia Lubuskiego Centrum Winiarstwa jest rozwój marki oraz potencjału turystycznego województwa lubuskiego, a także budowanie tożsamości regionalnej, integracja środowisk winiarskich oraz rekultywacja tradycji związanych z uprawą winorośli i produkcją wina na terenie Ziemi Lubuskiej.
Centrum Winiarstwa spełnia funkcje: reprezentacyjną, turystyczną, rekreacyjna, dydaktyczną i muzealną, ponadto stanowi także bazę naukowo-dydaktyczną umożliwiającą kształcenie studentów na kierunku winiarskim oraz ośrodek doradztwa dla winiarzy.
W budynku można znaleźć coś i dla duszy, i dla ciała. W sali konferencyjnej weźmiemy udział w warsztatach winiarskich, somelierskich lub kulinarnych.
Te wszystkie atrakcje znajdują się 20 km od GRAPE TOWN w miejscowości Zabór, na wschód od Zielonej Góry. Można wybrać nieco dłuższą, ale szybszą drogę przez obwodnicę miasta – Trasa Północna, lub krótszą drogę przez centrum Zielonej Góry.